استفاده از آجر فشاری بروجرد در گلاب گیری کاشان

هدف تجزیه و تحلیل رابطه بین استفاده از هیزم و تولید دو نوع آجر فشاری بروجرد در مرحله پخت در اولریاس در ناحیه توباتی، دپارتمان کوردیلا، پاراگوئه بود.

این مطالعه دو مرحله را ارائه کرد، مرحله اول شامل استفاده از 392 بررسی تصادفی در آسیاب هایی بود که آجرهای فشرده و معمولی تولید می کردند.

دوم مربوط به اندازه گیری مصرف هیزم، 3 اولریا تولید کننده آجر فشرده و 7 آجر معمولی اندازه گیری شد، نمونه ها با استفاده از داده های به دست آمده در بررسی ها تعیین شدند.

متوسط ​​تولید سالانه کارخانه های معمولی تولید آجر واحد با میانگین مصرف سالانه  استریو متر هیزم و در کارخانه های آجر پرس متوسط ​​تولید سالانه واحد و متوسط ​​مصرف سالانه هیزم می باشد.

182400 متر استریو است. خاستگاه اصلی هیزم شمال کشور است و ترکیب گونه های بومی و عجیب و غریب بیشترین استفاده را توسط اولریاها دارد.

با اندازه گیری انجام شده مشخص شد که به ازای هر متر مکعب هیزم مصرفی، 7604 واحد آجر معمولی و 2142 واحد آجر فشرده تولید می شود.

آجر یک ماده بسیار رایج برای پارتیشن، دیوار و نما ساختمان است. قوی تر از بلوک خاکستر، در انواع مختلفی از اشکال، رنگ ها و نقاط قوت برای برآوردن همه نیازها و خواسته ها وجود دارد.

آجر جامد که به عنوان آجر قرمز نیز شناخته می شود، از مایل به قرمز با استفاده از مخلوطی هوشمندانه از خاک رس و ماسه ساخته می شود که پخته و سپس خشک می شود.

این یک ماده طبیعی و قابل بازیافت است که اینرسی حرارتی بسیار خوبی را ارائه می دهد و در برابر آب مقاوم است. گرمای انباشته شده در طول روز به آرامی به فضای داخلی خانه باز می گردد.

مقاومت، دوام، قابلیت های عایق کاری و قیمت تمام شده این نوع آجر، آن را به عنصری بسیار پرکاربرد در ساخت خانه تبدیل کرده است.

ظاهر، ضخامت و اندازه آن ممکن است بسته به منطقه مبدا متفاوت باشد. بهتر است از سازندگان با تجربه استخدام کنید، زیرا این نوع آجر به تکنیک خاصی برای چیدن مناسب نیاز دارد.