انباشتگی جیوه در حوضه دریاچه داجیو و رویداد خنک کننده جوانگر درایاس

17 تا 13 کا BP، با بهبود بعدی به سطح قبل از 17 کا BP، و تا افزایش ناگهانی حدود. 12 ka BP، مربوط به رویداد خنک کننده جوانگر درایاس (YD) (De Lacerda و همکاران، 2017). انباشتگی جیوه در حوضه دریاچه داجیو، کوه های ژورای سوئیس و پرو نیز قبل و بعد از رویداد YD روند افزایشی قابل توجهی را نشان داد (شکل 3B).

از طریق مقایسه داده های متن تشکر  فوق، به این نتیجه رسیدیم که مقیاس های زمانی یخبندان و بین یخبندان حدوداً. به نظر می رسد رسوب جهانی جیوه 600 کا گذشته به موازات تنوع آب و هوایی گسترده با تجمع بیشتر جیوه در دوره های یخبندان و تجمع کمتر در دوره های بین یخبندان در نوسان است.

رسوب عطارد و تغییر دما در قطب جنوب از 670000 BP. داده ها بر اساس نتایج تحقیق پترو جیتارو و همکاران بود. در هسته یخی Dome C قطب جنوب، منحنی قرمز نشان دهنده δD (‰) است که نشان دهنده تغییر دما است (Jitaru و همکاران، 2009).

تغییرات رسوب جیوه در مقیاس های زمانی مختلف در سراسر جهان. (الف) از پایین به بالا: غلظت استاندارد شده جیوه در Minas Gerais، برزیل (Peìrez-Rodriìguez et al., 2015). غلظت جیوه در Dome C، قطب جنوب (Vandal et al., 1993). و غلظت جیوه در ایالت Maranhão، شمال شرقی برزیل (De Lacerda و همکاران، 2017). (ب) از پایین به بالا: Hg Accumپ

جیوه

نرخ تخلیه (Hg AR) در حوضه دریاچه داجیو لباس کردی دخترانه ، چین (لی و همکاران، 2016)؛ Hg AR در کوههای ژورای سوئیس (Roos-Barraclough et al., 2002); غلظت جیوه در منطقه دریاچه تیتیکاکا، بولیوی (Guédron et al., 2018)؛ غلظت جیوه در Yanacocha، جنوب شرقی پرو (Beal et al., 2014).

Hg AR در مین، ایالات متحده (Roos-Barraclough et al., 2006); و Hg AR در انتاریو، کانادا (Givelet و همکاران، 2004). (C) از پایین به بالا: غلظت جیوه در Huancavelica، مرکز پرو (Beal et al., 2014)، شمال غربی اسپانیا (Martínez-Cortizas et al., 1999)، Tanghongling، شمال شرقی چین (Tang et al., 2012).

نروژ (Steinnes and Sjøbakk، 2005) طبع لیمو شیرین، پاتاگونیا، شیلی (Biester et al., 2003)، King George Island، غرب قطب جنوب (Sun et al., 2006); و Hg AR در کوههای ژورای سوئیس (Roos-Barraclough et al., 2002).

 • منابع:
  1. Mercury Deposition, Climate Change and Anthropogenic Activities: A Review
 • تبلیغات: 
  1. کشف توت فرنگی های مدرن
  2. نگهداری بذرهای فلفل دلمه ای نارنجی پس از خشک شدن
  3. تعیین روابط بین اجزای محرک در لیمو
  4. پوشش ترافیکی که به ایزوگام متصل است