خرما کبکاب تازه باعث درمان بیماری بری بری خواهد شد.

خرما کبکاب تازه از نظر کربوهیدرات بسیار غنی است، به ویژه قندهایی مانند فروکتوز، گلوکز، مانوز، مالتوز و سایر قندهای غیر احیا کننده مانند ساکارز.

درصد قندهای احیا کننده یعنی گلوکز و فروکتوز به نوع خرما (خشک، نیمه خشک یا نرم) و رقم بستگی دارد. به عنوان مثال، در دگلت نور، قند غالب ساکارز بود، در حالی که در آلیگ قندهای کاهش یافته بود، شکر فراوانتر.

این روند زودتر گزارش شد زیرا نشان داده شد که خرمای رطب ساکارز بسیار کمتری نسبت به قندهای کاهش یافته دارد. این تفاوت به حضور بالقوه فعالیت اینورتاز بالا در خرمای آلیگ نسبت داده شد.

میوه خرما از پریکارپ، مزوکارپ، اندوکارپ و یک دانه (هسته یا گودال) تشکیل شده است. مزوکارپ داخلی با لایه های میانی سلول های دباغی.

میوه ها مراحل مختلفی از رشد از جمله حناباوک، کیمری، خلال (یا بسر)، رطب و تمر را طی می کنند. برای مصرف، از میوه خرما در مراحل مختلف بلوغ از جمله خلال یا بسر (رسیده اما نارس با رطوبت 50 درصد)، رطب (رسیده با رطوبت 30 تا 35 درصد) و تمر (رسیده با 10 درصد) استفاده می شود.

خرما

جدای از مصرف میوه خرما، غذاهای بیشتری از این میوه ها برای مصرف انسان درست می شود.خرما (Phoenix dactylifera) یک محصول میوه مهم در مناطق خشک خاورمیانه و شمال آفریقا است.

علیرغم اهمیت آن، منابع ژنومی کمی برای نخل خرما وجود دارد که مانع از مطالعات ژنومی تکاملی این گونه چند ساله می شود. در اینجا ما یک مجموعه ژنوم طولانی خوانده شده بهبود یافته برای P. dactylifera را گزارش می‌کنیم که طول آن 772.3 مگابایت است، با مقدار N50 897.2 Kb، و از آن برای انجام مطالعات ارتباط گسترده ژنوم (GWAS) در مورد منطقه تعیین‌کننده جنسیت و 21 صفت میوه استفاده می‌کنیم.

ما یک GWAS رنگ میوه را در ژن VIRESCENS فاکتور رونویسی R2R3-MYB پیدا کردیم و آلل‌های عملکردی را شناسایی کردیم که شامل یک درج رتروترانسپوزون و شروع جهش کدون است.

ما همچنین یک اوج GWAS را برای ترکیب قند شامل پلی‌مورفیسم‌های حذف در ژن‌های چندگانه اینورتاز مرتبط می‌یابیم. فاکتورهای رونویسی MYB و اینورتاز در رنگ میوه و ترکیب قند در سایر محصولات دخیل هستند و اهمیت تکامل موازی را در تنوع تکاملی گونه‌های اهلی نشان می‌دهند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.