ساخت فشارسنج جیوه ای ژاپنی برای یک پروفسور در آلمان

فشارسنج جیوه ای ژاپنی دستگاهی است که با تعیین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، متشکل از یک کاف متصل به بازو یا مچ، فشار را افزایش و به آرامی آزاد می کند.

این یک کاف لاستیکی بادی است که با فشارسنج دور بازو می پیچد. یک دستگاه اندازه گیری فشار کاف را نشان می دهد. یک پمپ کاف را باد می کند و یک شیر فشار را آزاد می کند.

گوشی پزشکی برای گوش دادن به صداهای جریان خون شریانی استفاده می شود.

هنگامی که قلب می‌تپد، خونی که به اجبار از طریق شریان‌ها عبور می‌کند، باعث افزایش فشار می‌شود که به آن فشار سیستولیک می‌گویند، که سپس با آماده شدن بطن‌های قلب برای ریتم دیگری کاهش می‌یابد. این فشار پایین، فشار دیاستولیک نامیده می شود.

کاف فشار خون بسیار بالاتر از فشار سیستولیک مورد انتظار باد می شود. فشار کاف با باز شدن دریچه کاهش می یابد.

هنگامی که فشار کاف با فشار سیستولیک شریانی برابر است، خون از طریق کاف شروع به جریان می کند و باعث ایجاد تلاطم در جریان و صداهای قابل شنیدن می شود. با استفاده از گوشی پزشکی این صداها شنیده می شود و فشار کاف ثبت می شود.

صداهای جریان خون تا زمانی که فشار کاف به زیر فشار دیاستولیک شریانی کاهش یابد ادامه می یابد. هنگامی که جریان خون متوقف می شود، فشار نشان دهنده فشار دیاستولیک است.

فشار سیستولیک و دیاستولیک اغلب به عنوان سیستولیک بیش از دیاستولیک نامیده می شود. مثلاً 120 روی 80. صداهای جریان خون را صداهای کوروتکف می نامند.اگر می خواهید فردی مبتلا به فشار خون را دنبال کنید.

برای ایجاد یک طرح تشخیص و درمان، باید بدانید که چگونه فشار خون، صداهای قلب و ریه، سابقه بیمار و نتایج آزمایش را بدست آورید.

موارد ارائه شده شامل فشار خون بالا (فشار خون بالا)، افت فشار خون (فشار خون پایین)، افزایش فشار سیستولیک یا دیاستولیک است. موارد شامل شرایط بالینی مرتبط با حالت های فشار خون بالا و فشار خون است.