سنگ جدول کریستال موجب مرگ سگ شکاری شد

سنگ جدول کریستال چسبانده شده به طور معمول در خیابان ها برای برآورده کردن استانداردهای ایمنی شناسی عملکردی و معماری استفاده می شود.

مزایای آن، به ندرت در مکان هایی با حجم ترافیک سنگین یا سرعت سفر بالا به دلیل خرابی های ساختاری مختلف در اتصالات و دوره های بستر استفاده شده است.

ملات سخت‌شونده فوق‌العاده برای روسازی سنگ طبیعی به عنوان جایگزینی برای به حداقل رساندن این شکست‌ها در نظر گرفته شد. هدف از این مطالعه توسعه روسازی سنگی با استفاده از ملات سخت‌شونده فوق‌العاده سریع برای حجم ترافیک بالا و ارزیابی در سراسر آن با انجام آزمایش‌های مواد، آزمایش بار صفحه، آزمایش روسازی تسریع شده (APT) و انحراف‌سنج وزن سقوط (FWD) است.

 

برای آزمایشات، چهار نوع روسازی آسفالت، بلوک بتنی و دو روسازی سنگی در یک مرکز آزمایش تولید شد. ظرفیت باربری کورس زیر پایه که آسفالت و بتنی بود، مقادیر 1.62 و 2.64 برابر بیشتر از حد مطلوب را نشان داد.

علاوه بر این، عمق شیار با استفاده از یک لاگر پروفیل عرضی در طول آزمایش APT اندازه‌گیری شد و آزمایش با 1.97 میلیون بار معادل تجمعی تک محور (ESALs) خاتمه یافت.

در اندازه گیری عمق شیار، عمیق ترین انحراف (16.0 میلی متر) در روسازی آسفالتی و عمق روسازی بلوک بتنی 4.5 میلی متر بود. جابجایی های عمودی 0/3 و 5/1 میلی متر به ترتیب در روسازی های سنگی A و B به دست آمد.

حداکثر پاسخ انحراف عمودی روسازی در 0، 0.4 و 1.97 میلیون ESAL ثبت شد. نتایج پاسخ نشان داد که آنها تحت تأثیر انواع مواد دوره های بستر یا زیرپایه قرار گرفتند.

با این نتایج، می‌توان از داده‌های پایه برای طراحی روسازی عناصر کوچک صلب برای حجم ترافیک سنگین یا جاده‌های با سرعت بالا استفاده کرد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.