لوازم دکوری تزئینی که با مهمانان صحبت می کند

یک اتاق گرم بدون لوازم دکوری تزئینی جالب نخواهد بود. لوازم جانبی شخصیت، جذابیت و فردیت را به اتاق می بخشد. انتخاب و چیدمان هر فرد نشان دهنده علاقه و حساسیت او به طراحی خوب است. اما لوازم جانبی باید از تم اتاق پیروی کنند. لوازم جانبی باید به وحدت اتاق کمک کنند.

برخی عملکردهای خاصی خواهند داشت، برخی دیگر صرفاً تزئینی خواهند بود. گروه عملکردی ممکن است شامل زیرسیگاری، ساعت و لامپ باشد، لوازم تزئینی ممکن است شامل عکس، مجسمه، آینه، گل آرایی و غیره باشد.

در دسته کاربردی، لوازم جانبی قبل از هر چیز باید مفید باشند. لامپ ها باید در جایی که نیاز است نور کافی را فراهم کنند. ساعت ها باید زمان را حفظ کنند و چهره هایی داشته باشند که به راحتی خوانده شوند. در همه موارد، شکل، رنگ و بافت باید با روح اتاق هماهنگ باشد.

در انتخاب لوازم جانبی غیر کاربردی، باید به یاد داشته باشید که اگر این قطعات نشان دهنده علایق خانواده باشند، یک عدد اغلب جذاب تر است.

تقریباً هر انتخاب، ترکیب یا چیدمانی تا زمانی که چشم نواز باشد قابل قبول است.کتاب ها و مجلات در واقع لوازم جانبی نیستند، اما هنگامی که به صورت تزئینی یا به مقدار زیاد در یک اتاق استفاده می شوند، به عنوان چنین طبقه بندی می شوند.

نمایش کتاب ها به اتاق عمق و همچنین شخصیت می بخشد و علایق مالک را آشکار می کند.

بیشتر کتاب‌ها در قفسه‌های کتاب قرار می‌گیرند که باعث انعطاف‌پذیری در جابجایی می‌شود. قفسه های کتاب را اغلب می توان طوری تنظیم کرد که کتاب های بلند و کوتاه را در خود جای دهد.

کتاب های سنگین تر را در قفسه های پایین قرار دهید. لازم نیست همه کتاب ها به صورت عمودی قرار گیرند، برخی از آنها را به صورت افقی برای علاقه قرار دهید. یک چیدمان منظم این است که کتاب ها را بر اساس اندازه یا رنگ آنها گروه بندی کنید.

کتاب هایی با صحافی یکسان یا مجموعه ای از کتاب ها ممکن است به عنوان یک واحد استفاده شود. هر شی کوچکی که همراه با کتاب در قفسه کتاب قرار دارد باید مکمل یکدیگر باشند و فضای جذابی را ایجاد کنند.